Naš vodič

Razumijevanje ljudskih prava

Dostupno u 11 država

Naši resursi

Kako ljudska prava funkcioniraju u svakodnevnim situacijama

Glavne značajke:

Misija Vodiča kroz ljudska prava

Svatko ima pravo znati svoja prava

Dostupan u jedanaest zemalja, Vodič kroz ljudska prava je platforma za obrazovanje o ljudskim pravima i građanskom odgoju i obrazovanju. Nudi resurse i alate koji pomažu građanima, zaposlenicima u javnom sektoru i drugim stručnjacima, nastavnicima i učenicima da razumiju što su ljudska prava i kako funkcioniraju u svakodnevnim situacijama.

Razvijen od strane mreže organizacija iz cijele Europe, Vodič kroz ljudska prava temelji se na ideji da svatko ima pravo znati svoja prava. Naša je misija pružiti višejezične vodiče jednostavne za svaku zemlju kako bismo promicali razumijevanje i vlasništvo nad ljudskim pravima, poticali aktivno građansko sudjelovanje i poticali dobro upravljanje i poštivanje vladavine prava.

Naša priča

Razvijen na Baltiku za Europu i šire

Vodič kroz ljudska prava utemeljila je organizacija Baltic Human Rights Society sa sjedištem u Rigi, a razvijen je kao baltička inicijativa. Prvi put je pokrenut u Latviji 2016., nakon čega su uslijedile Estonija i Litva 2017. Kako bi se pokrenula inicijativa, organizirana je prva Baltička konferencija o obrazovanju za ljudska prava u Rigi 2015. koja je okupila predstavnike vlade, državnih institucija, međunarodnih i nevladinih organizacija i akademske zajednice.

Vodič kroz ljudska prava postao je europska platforma i mreža kada je pokrenut u Bugarskoj 2019., Sloveniji i Slovačkoj 2021. te u Francuskoj i Hrvatskoj 2023. Vodič kroz ljudska prava dodatno se proširio na Ukrajinu, Moldaviju i Gruziju 2023.

Naši donatori

Jačanje obrazovanja za ljudska prava i građanski odgoj i obrazovanje

Vodič kroz ljudska prava sufinancirali su Europska unija, Nordplus u nordijsko-baltičkim zemljama, Fond za aktivne građane (grantovi EGP-a i Norveške), Ministarstvo vanjskih poslova Nizozemske te Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo kulture Latvije.

Vodič za ljudska prava podržali su Pravobranitelj Republike Francuske (Ombudsman), Nacionalno savjetodavno povjerenstvo za ljudska prava Francuske, Nacionalno odvjetničko vijeće Francuske, UNESCO-vo Latvijsko nacionalno povjerenstvo, Pravobranitelj Republike Latvije, Ministarstvo obrazovanja i znanosti Latvije, Veleposlanstvo Nizozemske u Latviji, Ministarstvo za socijalna pitanja Estonije, Pravobranitelj Moldavije i Vijeće za jednakost Moldavije.

"Vodič za ljudska prava dobar je primjer kako educirati ljude o njihovim pravima na jednostavan način kroz praktične svakodnevne situacije i primjere."
Juris Jansons, Pučki pravobranitelj Republike Latvije