Građanska participacija

Građanska participacija važna je komponenta javnog života pojedinca i ključni dio demokracije.

Građanska participacija uključuje mnogo različitih aspekata koji definiraju javni život građanki i građana. Oni između ostalog uključuju pravo svake građanke i građanina da sudjeluje u javnom prostoru, pravo da biraju i budu birani na izborima, te pravo na pristup javnim službama. Ono je ključno za demokraciju i osiguravanje da odluke koje donose javna tijela odobravaju ljudi na koje se one odnose. Građanska participacija također doprinosi javnom jedinstvu i građanima omogućuje osjećaj uključenosti u društvo i javni život. 

Građanska participacija i ljudska prava 

Građanska participacija usko je povezana s raznim ljudskim pravima, uključujući slobodu izražavanja, slobodu udruživanja i pravo na mirno okupljanje, pravo na slobodne izbore i zabranu diskriminacije.

O ovom Vodiču

Ovaj Vodič ima za cilj potaknuti građanke i građane da razumiju i ostvaruju svoje pravo na građansku participaciju te ih voditi kroz pravne aspekte na putu da postanu aktivni sudionici javnog života.

Vodič objašnjava prava na građansko sudjelovanje koja imaju građani i stranci te kako zakon štiti ta prava. Također pruža informacije o tome kako se žaliti i o pravnim lijekovima koji su dostupni ako je povrijeđeno pravo na građansku participaciju.

Pročitajte više o:

Resursi

Zadnji put ažuriran 18/04/2024