Institucije za zaštitu ljudskih prava

Postoje brojne institucije za ljudska prava koje možete koristiti kao posljednje sredstvo da biste utvrdili jesu li vaša ljudska prava povrijeđena ili ne. Postoje i hrvatske i međunarodne institucije.

Svaka od ovih institucija ima vrlo specifične funkcije i radi na temelju različitih zakona ili međunarodnih sporazuma. Važno je razumjeti sljedeće:

  • Uglavnom se mogu koristiti samo ako ste prethodno iskoristili sve postojeće mehanizme prijave kršenja ljudskih prava poput prvostupanjskog suda ili žalbenog postupka.
  • Ovim institucijama možete se obratiti ako su ti mehanizmi zakazali i eventualna povreda vaših prava nije valjano istražena i obeštećena.
  • Te će institucije samo procijeniti je li došlo do potencijalnog kršenja vaših ljudskih prava i neće preispitivati vaš sudski slučaj niti proglasiti bilo koju državnu odluku nevažećom.

Osim toga, instirucije za ljudska prava također vam mogu pomoći da razumijete svoja ljudska prava i objasniti vam kako ih možete zaštititi.

Saznajte više o sljedećim institucijama za ljudska prava:

Zadnji put ažuriran 17/04/2024