Organizacije koje vam mogu pomoći

Postoji mnogo organizacija i institucija koje se izravno ili neizravno bave ljudskim pravima.

Neke od njih ljudskim se pravima bave općenito, dok druge pružaju podršku određenim društvenim skupinama i usmjerene su na zaštitu pojedinih ljudskih prava. S ovim se organizacijama i institucijama možete posavjetovati i zatražiti pomoć vezano uz vašu individualnu situaciju.

Nevladine organizacije

Većina ljudskopravaških organizacija privatne su, neprofitne inicijative. Obično se specijaliziraju za zaštitu određenih društvenih skupina i zagovaraju prava koja su relevantna za te skupine. One često mogu pomoći žrtvama kršenja ljudskih prava pružanjem pravnih savjeta te praktične, socijalne ili psihološke podrške. Te organizacije često podižu svijest javnosti, brane prava i zagovaraju određene politike, pružaju pravnu ili druge vrstu pomoći te provode monitoring i istraživačke aktivnosti.

Državne institucije

Postoji i nekoliko državnih institucija koje se izravno ili neizravno bave različitim područjima ljudskih prava. Možete im se obratiti iz različitih razloga te one mogu ponuditi konzultacije ili pravnu pomoć te ispitati pritužbe pojedinaca.

Međutim, one ne mogu službeno utvrditi jesu li vaša ljudska prava povrijeđena. Stoga ove agencije ne bi trebalo miješati s institucijama za ljudska prava čiji je zadatak utvrditi slučajeve povrede ljudska prava. Jedina iznimka je pučki pravobranitelj koji vam može pomoći razumjeti vaša prava te u postupku kojeg vodi po pritužbi može utvrditi dali je došlo do povrede ljudskih prava.

O ovom vodiču

U ovom su vodič predstavljene različite organizacije koje djeluju u Hrvatskoj i koje se bave ljudskim pravima. Vodič objašnjava kako vam te organizacije mogu pomoći u situacijama vezanim za moguća kršenja ljudskih prava. Također pruža općenite informacije o njihovim aktivnostima i navodi njihove kontaktne podatke. Imajte na umu da u Vodič s vremenom mogu biti dodane nove organizacije.

Zadnji put ažuriran 09/04/2024