Što su ljudska prava?

Ljudska prava osnovni su standardi koji su potrebni da bi ljudi mogli živjeti dostojanstveno i sigurno.

Ljudska prava štite naše živote i fizički integritet, omogućujući nam da živimo kao slobodne osobe – da se izražavamo, da saznajemo nove informacije, da se sastajemo s prijateljima i sudjelujemo u drugim društvenim aktivnostima.

Kako bi osigurale ljudska prava u pravnom poretku i praksi, države su se obvezale zaštititi ih usvajanjem potrebnih zakona.

U Hrvatskoj, ljudska prava u svojem su osnovnom obliku navedena i zagarantirana u Ustavu Republike Hrvatske. Postoje i drugi zakoni koji pobliže objašnjavaju što svako pravo točno znači, što jedrušteno  dopušteno, a što zabranjeno.

primjer U Ustavu Republike Hrvatske određeno je da pojedinac ima pravo slobodno iznositi svoje mišljenje i slobodno se izražavati. No, u medijskim zakonima se dodatno razrađuju ograničenja slobode izražavanja koja se ne smije zloupotrebljavati za umanjivanje prava drugih pojedinaca ili skupina u društvu. 

 

 

Pročitaj više o ljudskim pravima po temama:

Resursi

Zadnji put ažuriran 08/04/2024